طرح مدیریت آبخیز در خراسان جنوبی اجرا می شود مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی:

طرح مدیریت آبخیز در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار خبرشرق ،علیرضا نصرآبادی عصر چهارشنبه در بازدید از مناطق مستعد طرح مدیریت جامع آبخیزداری شهرستان بشرویه گفت: سازمان جنگل ها و مراتع کشور درحال حاضر به دنبال تغییر نگاه در جامعه است.

وی افزود: نتایج عملکرد و فعالیت سازمان جنگل ها و مراتع کشور بسیار فراگیر است و جامعه هدفی از روستایی تا استاندار را شامل می شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت مسائل مربوط به منابع طبیعی گفت: درصورت عدم توجه به این حوزه و نیز مسائل مربوط به کانون های فرسایش بادی آنچه که در خوزستان رخ داده است در سایر استان ها نیز شکل خواهد گرفت.

نصرآبادی اظهار داشت: درحال حاضر بهترین و بهینه ترین راه حل های مبارزه با آسیب های خشکسالی را منابع طبیعی دنبال می کند.

وی بیان کرد: به دنبال آن هستیم تا با اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز مسائلی چون توسعه مشارکت های مردمی، ایجاد اشتغال پایدار، اقتصاد مقاومتی،حفظ و ارتقا شرایط زیست محیطی را پایه گذاری کنیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: برای حفظ منابع طبیعی استان پروژه هایی را از قبیل پروژه ترسیب کربن اجرا کردیم و هم اکنون نیز درصدد اجرای طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز هستیم.

نصرآبادی بیان کرد: طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز را با همکاری دستگاه های مرتبط با محوریت ومشارکت مردم و با استفاده از پتانسیل های منطقه دنبال می کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به بسترهای موجود در بشرویه و روحیه مشارکت پذیری مردم در این منطقه و نگاه عقیده ای به این موضوع روستای فتح آباد بشرویه به عنوان روستای پایلوت طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز در استان انتخاب شد.

وی عنوان کرد:بازدیدهای لازم را از منطقه و الگوهای مرتبط صورت گرفت.

نصرآبادی افزود: انشالله طرح مدیریت جامع حوزه آبخیز روستای فتح آباد ملی و بین المللی شود.