طبس، منطقه ویژه زغالسنگ  کشور می شود؛ اشتغال زایی ١٠هزار نفری در منطقه زغالسنگ طبس:

طبس، منطقه ویژه زغالسنگ کشور می شود؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، مجری طرح زغالسنگ طبس گفت: با اجرای طرح های توسعه در مناطق زغالدار طبس، ظرفیت تولید کنسانتره زغالسنگ ۵۰ درصد افزایش می یابد که به تبع آن میزان واردات زغالسنگ کنسانتره و کک مورد نیاز کشور کاهش خواهد یافت. برنامه های افزایش ظرفیت تولید زغالسنگ در طبس، زمینه ایجاد منطقه ویژه زغالسنگ را فراهم می کند.

امید فلاح افزود: همچنین با اجرای طرح های توسعه ای در این ناحیه، زیرساخت های متعددی نظیر خط دو مداره برق ۱۳۲ کیلو ولت، خط راه آهن، بازسازی و آسفالت جاده های دسترسی و تکمیل خط انتقال آب و تجهیز کارگاه ها برای منطقه فراهم می شود.

وی تصریح کرد: با اجرا و راه اندازی طرح های مذکور ، از خروج سالانه۴۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات زغالسنگ به کشور جلوگیری و زمینه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی/ معدنی زغالسنگ در طبس نیز فراهم می شود.

فلاح ادامه داد: با اجرای طرح های توسعه ای در مناطق زغالدار طبس، برای حداقل ۱۰ هزار نفر به صورت مستقیم و ۲۵ هزار نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال فراهم خواهد شد.

به گفته وی میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرح های یاد شده نیز یک میلیارد یورو برآورد شده است.

فلاح اظهار کرد: طرح های توسعه ای مرتبط با حوزه زغالسنگ شامل طرح های تجهیز معادن زغالسنگ کک شو در مناطق پروده ۲و ۳ و ۴ و نایبند ( پنج طرح) و طرح های تجهیز معادن زغالسنگ حرارتی در حوزه های کوچکعلی شمالی و جنوبی، مزینو و آبدوغی ( چهار طرح) که در مجموع ظرفیتی معادل ۳ میلیون تن زغالسنگ کک شو و یک میلیون تن زغالسنگ حرارتی را شامل می شود..