ضرورت اجرای شیوه آبیاری نوین کشاورزی/ ۱۳۴۳ هکتار مجهز به شیوه آبیاری نوین شد مدیر جهادکشاورزی سرایان گفت:

ضرورت اجرای شیوه آبیاری نوین کشاورزی/ ۱۳۴۳ هکتار مجهز به شیوه آبیاری نوین شد

به گزارش خبرشرق ،موسی سلیمانی مدیر جهادکشاورزی سرایان گفت: شروع اجرای سیستم های آبیاری نوین در شهرستان سرایان از سال ۷۱ بوده که تاسال ۹۲  دویست و پنجاه و پنج هکتار  مجهز به سیستم آبیاری شدند و از سال ۹۲ تاکنون در سطح ۱۶۲۷٫۵ هکتار از اراضی باغی و زراعی شهرستان سیستم های آبیاری نوین اجرا شده است.

 

وی افزود: سطح آبیاری تحت فشار ۳۳۸٫۷ هکتار و سطح آبیاری کم فشار ۱۲۸۸٫۸ هکتار است.

مدیر جهادکشاورزی سرایان با اشاره به اینکه سیستم های نوین آبیاری انواع مختلفی دارد اظهار کرد: اجرای طرح‌های آبیاری نوین نقش مهمی در کاهش مصرف آب، کنترل علف های هرز و ارتقای کمی و کیفی محصولات و افزایش بازدهی تولید را نسبت به آبیاری غرقابی دارد.

سلیمانی گفت: در سیستم آبیاری قطره ای بازدمان مفید آبیاری ۹۰ درصد و در سیستم آبیاری کم فشار ۶۵ درصد است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ هکتار طرح مطالعه شده در شهرستان داریم که برای اجرای آبیاری نوین در این راضی آمادگی لازم را دارم.

مدیر جهادکشاورزی سرایان بیان کرد: دولت برای تجهیز هر هکتار زمین کشاورزی به آبیاری تحت فشار ۷۰ میلیون ریال و آبیاری کم فشار ۳۲ میلیون ریال کمک بلاعوض به کشاورز پرداخت می‌کند.

سلیمانی گفت: کشاورزان متقاضی اجرای سیستم های نوین آبیاری و استفاده از کمک بلاعوض دولتی می توانند به اداره امور فنی و زیربنایی مدیریت جهادکشاورزی و مراکز جهاد کشاورزی آیسک و سه قلعه مراجعه کنند و در صورتی که کشاورزان خرده مالک و دارای اراضی مشاعی به صورت داوطلبانه برای اجرای آبیاری نوین درخواست دهند ۸۵ درصد هزینه های خرید لوله و اجرای طرح  توسط دولت پرداخت می‌گردد.

 وی اظهار کرد: از ابتدای سال ۹۵ تاکنون مبلغ ۴۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال اعتبار دولتی بلاعوض برای اجرای طرح‌های سیستم‌های نوین آبیاری شهرستان سرایان پرداخت که از این میزان اعتبار مبلغ ۴۳ میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال بصورت نقدی و ۵ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال اسناد خزانه اسلامی تامین شده است که با این مبلغ اعتبار ۱۳۴۳ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سرایان مجهز به سیستم های نوین آبیاری شدند.