صندوق‌های خرد زنان روستایی در استان خراسان‌جنوبی اجرایی می‌شود‌؛

صندوق‌های خرد زنان روستایی در استان خراسان‌جنوبی اجرایی می‌شود‌؛

محمد حسینی صبح امروز در نشست بانوان برگزیده استان خراسان جنوبی اظهار داشت: در بحث چالش‌های اجتماعی و بانوان اقدامات جدی انجام شده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: بحث صندوق‌های خرد زنان روستایی امسال اجرایی می‌شود و این امر در بیشتر روستاهای استان نیز تحقق یافته است.

حسینی با بیان اینکه  بانوان خراسان جنوبی ظرفیت بالایی دارند تصریح کرد: بخشی از سرمایه‌های اجتماعی برعهده بانوان است. دولت تأمین منابع بسیار جدی را در بحث بانوان و خانواده گذاشته است.