صدور ۱۹۰فقره جواز تاسیس صنعتی در خراسان جنوبی

صدور ۱۹۰فقره جواز تاسیس صنعتی در خراسان جنوبی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از صدور ۱۹۰ جواز تاسیس صنعتی در خراسان جنوبی طی سال ۹۶ خبر داد.

داود شهرکیرئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود این جواز تاسیس ها با حجم سرمایه گذاری مورد نیاز حدود ۷ هزار و۷۶۲ میلیارد ریال و پیش بینی اشتغالزایی ۳ هزار و۸۵۹نفر صادر شده است .

شهرکی افزود جواز تاسیس های صادره در سال ۹۶ از لحاظ تعداد ۱۴ درصد ،از لحاظ سرمایه گذاری ۲۵ درصد واز لحاظ اشتغال پیش بینی شده ۴۵ درصد نسبت به سال ۹۵ رشد داشته است .

وی خاطر نشان کرد این رشد صدور جواز تاسیس نشان از افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت استان را می رساند.

وی تاکید کرد: جواز تاسیس برای راه اندازی یا توسعه یک واحد صنعتی و در زمان دریافت برنامه اولیه فرد حقیقی یا حقوقی متقاضی در زمینه سرمایه گذاری و اشتغالزایی صادر می شود.