صدور حواله سوخت برای ۵۰ مسجد و حسینیه سربیشه

صدور حواله سوخت برای ۵۰ مسجد و حسینیه سربیشه

علی امینی نسب رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق ، با اشاره به اقدامات انجام شده از فروردین امسال تا پایان مهرماه در حوزه مساجد گفت: ۱۸۹ باب مسجد این شهرستان در سامانه اوقاف به ثبت رسیده است.

امینی نسب به پیگیری جهت دریافت حواله سوخت زمستانی برای ۵۰ مسجد، حسینیه و اماکن مذهبی در هفت ماه نخست  امسال اشاره کرد و گفت: همچنین ۶۰ مسجد، حسینیه و اماکن مذهبی جهت دریافت امتیاز آب، برق، گاز به ادارات مربوطه معرفی شده اند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده از فروردین امسال تا پایان مهرماه در حوزه مساجد در گفتگو با خبرنگار پانا از بیرجند گفت: ۱۸۹ باب مسجد این شهرستان در سامانه اوقاف به ثبت رسیده است.

علی امینی نسب به پیگیری جهت دریافت حواله سوخت زمستانی برای ۵۰ مسجد، حسینیه و اماکن مذهبی در هفت ماه نخست  امسال اشاره کرد و گفت: همچنین ۶۰ مسجد، حسینیه و اماکن مذهبی جهت دریافت امتیاز آب، برق، گاز به ادارات مربوطه معرفی شده اند.
امینی نسب ادامه داد: اقدامات لازم برای جهت تشکیل هیات امناء  ۷۰ مسجد و حسینیه ها در این بازه زمانی انجام شده است.

وی همچنین افزود: در حوزه حقوقی وثبتی نیز تعداد  ۶ پرونده حقوقی تعیین تکلیف شده و هر ۶ پرونده اجرا شده و تعداد ۵۰ سند مالکیت صادر و ۵۰ فقره سند مالکیت در مرحله صدور سند است.

وی خاطرنشان کرد: برای اولین بار در استان مساحت ۲۰ هکتار از اراضی ملی به مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل از سوی منابع طبیعی شهرستان سربیشه اقدام گردیده است. ادامه داد: اقدامات لازم برای جهت تشکیل هیات امناء  ۷۰ مسجد و حسینیه ها در این بازه زمانی انجام شده است.

وی همچنین افزود: در حوزه حقوقی وثبتی نیز تعداد  ۶ پرونده حقوقی تعیین تکلیف شده و هر ۶ پرونده اجرا شده و تعداد ۵۰ سند مالکیت صادر و ۵۰ فقره سند مالکیت در مرحله صدور سند است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سربیشه خاطرنشان کرد: برای اولین بار در استان مساحت ۲۰ هکتار از اراضی ملی به مسجد و مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل از سوی منابع طبیعی شهرستان سربیشه اقدام گردیده است.