صاعقه جان نوجوان ۱۵ساله سربیشه ای را گرفت؛

صاعقه جان نوجوان ۱۵ساله سربیشه ای را گرفت؛

به گزارش خبر شرق، این نوجوان همراه گله گوسفند در بیابان به سر می برد که ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه در مسیر بازگشت به خانه در اثر برخورد صاعقه فوت کرد.
شهر سربیشه به مرکزیت شهرستان سربیشه در فاصله ۶۶ کیلومتری جنوب بیرجند مرکز خراسان جنوبی قرار دارد.