شورایی که بوی  تدبیر از آن شنید ه نمی‌شود و هنوز اندر انتخاب شهردار مانده است.

شورایی که بوی تدبیر از آن شنید ه نمی‌شود و هنوز اندر انتخاب شهردار مانده است.

بحث داغی که مدیریت شهری در مرکز خراسان جنوبی دارد و هنوز لاینحل مانده، انتخاب شهردار بیرجند است.  گویی شورای اسلامی جدید شهر بیرجند فقط  می تواند در  عزل‌ها تدبیر و مدیریت ‌کند!!، ولی در گذاشتن مدیران اجرایی شهرداری و به خصوص شخص شهردار به جمع بندی نرسیده یا اگر رسیده‌اند در انتخاب خود شک و شبهه دارند.

انتظار مردم و گروه‌‌های سیاسی از شواری به ظاهر یکدست  اصولگرا که به ظاهر  تعامل در آن بالاست، انتخاب سریع شهرداری برای شهر بیرجند می‌باشد تا ضمن برآورده کردن منویات شورا، از نظر سیاسی و خط و ربط فکری خودشان حداقل شاید به فکر آبادانی و عمران این شهر فرهنگی باشد. شهری که هر ازگوشه‌ی آن، صدای ناله‌ برمی‌خیزد.

دوستان محترم شورای شهر، خانم‌ها و آقایان، شما در برابر رای مردم مسئولید. این تعلل در انتخاب شهردار شهر بیرجند، شائبه‌ی مدیریت از هم‌گسسته شما را در اذهان متواتر می‌کند و گمانه‌زنی‌های درست و نادرست در عرصه‌ی مطبوعات، اذهان مردم و محاوره‌ها را به به وجود می آورد که شما بزرگوارن در فکر منافع شخصی و گروهی خود هستید، تا شهر و شهرداری.

نفس‌های به شماره افتاده این شهر، خواهان تدبیر و امید هستند. حتی از نوع اصول‌گرایی شما بزرگواران، تا کم و کاستی این شهر تا حدودی رفع شود و سیستم مدیریت شهری قوام پیدا کند. امید است  دست به انتخابی درست برای شهرداری بزنید که سیستم آن را تقویت کند و مدیریت کردن سلیقه ای و لابی‌گری و امثال آن را از شهرداری برچیند. شهردار انتخابی شما پیشانی نوشت  شورا خواهد بود و بر تدبیر شما مهر تایید یا غیرتایید خواهد زد. پس بهتر هست مردم، رسانه‌ها و افکار عمومی را هر چه سریعتر از حدس وگمان‌های محفلی و غیرمحفلی خلاص کرده و شهردارتان را انتخاب کنید.