شرکت معاونین و مربیان پرورشی و مشاوران مدارس شهرستان بیرجند در دوره آموزشی تبیین برنامه های پرورشی‌ و دوره امربه معروف و نهی از منکر به مناسبت هفته قرآن، نماز و عترت؛

شرکت معاونین و مربیان پرورشی و مشاوران مدارس شهرستان بیرجند در دوره آموزشی تبیین برنامه های پرورشی‌ و دوره امربه معروف و نهی از منکر به مناسبت هفته قرآن، نماز و عترت؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، معاونین و مربیان پرورشی و مشاوران مدارس شهرستان بیرجند در دوره آموزشی تبیین برنامه های پرورشی‌ و دوره امربه معروف و نهی از منکر به مناسبت هفته قرآن؛،نماز و عترت که در سالن قلم چی برگزار شد، شرکت نمودند.

در ابتدای جلسه بستانی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش بیرجند ضمن تشکر از حضور همکاران، به بیان اهم مسائل جاری حوزه پرورشی پرداخت.

بستانی در ادامه سخنانش با اشاره به وضعیت حاکم بر اجتماع و آسیب هایی که از جوانب مختلف دانش آموران را تهدید می نماید مواردی را متذکر شد.

در ادامه جلسه ضیایی مدیر آموزش و پرورش شهرستان طی سخنانی به بیان راهکارهایی برای ارتقاء جایگاه پرورش در مدارس پرداخت.

مدیر آموزش و پرورش بیرجند با بیان اینکه امروزه در جامعه اسلامی باید به سمت پیشگیری از آسیب های اجتماعی برویم مربیان پرورشی را یکی از مهم ترین ارکان رسیدن به این مهم دانست.