شروع طوفانی دارترهای خراسان جنوبی در مسابقات  امروز کمیته دارت استان خراسان جنوبی در مسابقات جهانی شیراز

شروع طوفانی دارترهای خراسان جنوبی در مسابقات امروز


دارترهای خراسان جنوبی صبح امروزجمعه ۸شهریور۹۸ خودراباغلبه برحریفان خود اغاز کردند

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران در ادامه مسابقات دارت ازاد جهانی شیراز در بخش بانوان جوان خراسان جنوبی با پیروزی های ذیل صبح خود را اغاز کردند
اتنا بیگمی سه بر دو فاطمه کریمی از اصفهان شکست داد
مائده عطایی سه بریک سارا زارعیان را شکست داد
پیروزی سه بر یک اقای علی فروتن بر اقای حسین شوشتری از خراسان رضوی
علیرضا محمدزاده با پیروز ی مقابل اقای جوکار به دور بعد مسابقات دارت ازاد جهانی شیرازصعود کردهمچنین
علی فروتن نیز با پیروزی بر حریفانش و
سرکار خانم مانده عطایی بر خان عسل عوض زاده از استان سمنان به پیروزی رسیدوبه دور بعد مسابقات دارت ازاد جهانی شیرازقدم گذاشت همچنین

ابوالفضل علیزاده به عنوان سرگروه به دور دوم مسابقات دارت ازاد جهانی شیراز با پیروزی بر مهرداد سیفی ازتهران و اقای زارع گیلان صعودکرد
انتهای پیام امیرحسین صادقپورخبرنگار توانیاب پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران