شروع ثبت نام متقاضیان گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

شروع ثبت نام متقاضیان گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان

رئیس اداره  نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت :  با عنایت به نامگذاری  نهم اسفندماه به عنوان( روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان )در نظر است تا ضمن شناسایی واحدهای تولیدی و خدماتی برتر حامی حقوق مصرف کنندگان با اعطای گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان به برگزیدگان استانی ، از آنها تقدیر شود .

علی تهوری افزود کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی که دارای شرایط دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان می توانند تا پایان وقت  اداری روز سه شنبه ۳۰/۸/۹۶  با  مراجعه به  آدرس اینترنتی :WWW.Skimto.ir سازمان  صنعت ، معدن و تجارت خراسان جنوبی و تکمیل فرم ، ثبت نام اولیه را انجام دهند .

وی  خاطر نشان کرد کارشناسان  دبیرخانه اجرایی  همایش  اعطای  گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان استانی  با  شماره تماس  ۳۲۲۲۹۹۹۹  و  نمابر  ۳۲۲۲۱۷۱۰  جهت  پاسخگویی  به  سوالات  احتمالی  و سایر امور مرتبط و  دریافت درخواست  متقاضیان آمادگی دارند .