شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام شد؛

شرایط ثبت نام داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام شد؛

به گزارش روزدوشنبه روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ شرایط لازم شامل تابعیت ایران، حداقل سن ۲۵ سال تمام، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه، ابراز وفاداری به قانون اساسی، دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا ۲۰۰ خانوار است.
همچنین داشتن مدرک تحصیلی دیپلم برای شوراهای روستایی بیش از ۲۰۰ خانوار، داشتن حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرها تا۲۰ هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بیش از ۲۰ هزار نفر جمیعت است.
ضمنا کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بودند به شرطی که در همان محل نامزد عضویت در شورا باشند از شرط مدرک تحصیلی معاف هستند.
پنجمین انتخابات شورای اسلامی شهرها و روستاها، همزمان با دوازدهمین انتخابان ریاست جمهوری ایران، روز جمعه ۲۹اردیبهشت برگزار می شود.