شبکه آبیاری نوین در ۶ حلقه چاه موتور بخش آیسک اجرا می گردد؛

شبکه آبیاری نوین در ۶ حلقه چاه موتور بخش آیسک اجرا می گردد؛

۲۱ کیلومتر و ۵۲۴ متر شبکه آبیاری نوین در ۶ حلقه چاه موتور بخش آیسک اجرا می گردد .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، مدیر جهادکشاورزی سرایان گفت : بیش از ۲۱کیلومتر و ۵۲۴ متر لوله گذاری در ۶ حلقه چاه موتور و قنات بخش آیسک با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال انجام می شود .
مهندس سلیمانی هدف از اجرای سامانه های نوین آبیاری و لوله گذاری را صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفت آب و بهینه سازی مصرف آب اعلام کرد و گفت : با انجام عملیات لوله گذاری شاهد ارتقا راندمان مصرف آب هستیم چرا که تبخیر و تعرق در طول مسیر به صفر می رسد و انتقال سریع آب را به مزارع خواهیم داشت .
مهندس سلیمانی گفت : با اجرای لوله گذاری در موتور پمپ های کشاورزی آب از محل موتور پمپ تا مزارع بوسیله لوله هدایت می گردد .
مهندس سلیمانی با بیان اینکه به ازای هر کیلومتر لوله گذاری ۳ لیتر صرفه جویی در مصرف آب را خواهیم داشت تصریح کرد : در ۶حلقه چاه موتور های جنت ، زمزم ، ثلاثه ، اسلامی نوین ، امید آیسک وقنات روستای سراب ۲۱کیلومتر و ۵۲۴ متر شبکه آبیاری نوین اجرا شده است .
مهندس سلیمانی افزود : برای اجرای عملیات لوله گذاری اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال که ۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال سهم اعتبار کمک بلاعوض دولتی از محل اعتبارات ملی و ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال سهم مشارکت و خودیاری بهره بردارن و کشاورزان می باشد هزینه شده است .
موسی سلیمانی افزود : با بهره برداری از این طرح ها تعداد ۱۸۵ خانوار از خدمات این طرح ها بهره مند خواهند شد و بیش از ۷۵۰ نفر بهره بردار از مزایای این طرح ها برخوردار خواهند شد .