«سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد

«سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد

«سلاجقه» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران رئیس‌جمهور با صدور حکمی «علی سلاجقه» را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست منصوب کرد.