سرایان رتبه دوم زعفران از نظر تولید را در خراسان‌جنوبی دارد مدیر جهاد کشاورزی سرایان:

سرایان رتبه دوم زعفران از نظر تولید را در خراسان‌جنوبی دارد

مدیر جهاد کشاورزی سرایان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۶۲۴ هکتار زعفران بارور و غیر بارور در سرایان زیرکشت است، گفت: سرایان رتبه دوم زعفران از نظر تولید را در خراسان‌جنوبی دارد .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق به نقل از ایسنا منطقه خراسان جنوبی موسی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا منطقه خراسان‌جنوبی، در خصوص اثرات خروج پیاز زعفران از شهرستان و استان و ارسال به سایر استان‌های کشور و کشورهای همسایه گفت: تاثیر بر اشتغال ساکنین منطقه، تحت‌تاثیر قرار گرفتن جایگاه زعفران و خارج شدن انحصار صادرات زعفران با تولید در سایر کشورها از جمله اثرات خروج پیاز زعفران از استان است .

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۶۲۴ هکتار زعفران بارور و غیر بارور در سرایان زیرکشت است، افزود: در حال حاضر برآورد تولید زعفران سرایان ده تن است .

مدیر جهاد کشاورزی سرایان با اشاره به اینکه سرایان رتبه دوم از نظر تولید را در استان دارد، در خصوص دستورالعمل خروج پیاز زعفران از شهرستان تصریح کرد: با معرفی متقاضیان از طرف جهاد کشاورزی به نظام مهندسی، نظام مهندسی پس از بازدید کارشناسان گیاهپزشکی، نسبت به صدور مجوز حمل پیاز به سایر مناطق اقدام می‌کند .