سخاوت میلیاردی مردم خراسان جنوبی به دانش آموزان نیازمند

سخاوت میلیاردی مردم خراسان جنوبی به دانش آموزان نیازمند

مردم سخاوتمند خراسان جنوبی ۴ میلیارد و ۷۱۹میلیون تومان در طرح شور عاطفه‌ها به دانش آموزان نیازمند کمک کردند.

به گزارش خبرگزاری اخبار شرق ایران خ به نقل از خبرگزاری صداسیما خراسان جنوبی معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی استان گفت: از این رقم یک میلیارد و ۴۹ میلیون تومان نقدی و سه میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان غیرنقدی بوده است.

عبدالرحیم لطفی با اشاره به افزایش ۲۶ درصدی کمک‌های مردم در مقایسه با پارسال قبل افزود: در مدت مشابه سال قبل مردم خیر استان سه میلیارد و۷۴۳میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی به شور عاطفه‌ها اهداء کردند.

وی گفت: در سال جاری دو میلیارد و ۹۰۴ میلیون تومان در پایگاه‌های امداد و یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون تومان در مراکز نیکوکاری استان جمع آوری شد.

لطفی شعار امسال شور عاطفه‌ها را باهم مشق محبت بنویسیم” عنوان کرد و گفت: راه اندازی ۷۹۳ پایگاه ثابت، سیار و مدارس و همچنین ۹۹۶ نفر نیروی انسانی در برگزاری شور عاطفه‌ها همکاری داشته اند.

به گفته وی کمک‌های جمع آوری شده توسط حوزه‌های حمایتی این نهاد بین دانش آموزان نیازمند یتیم وغیریتیم توزیع شده است.

استفاده از تلفن همراه با کددستوری #۸۸۷۷*۰۵۶* ، واریز به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۸۸۹۰ بانک ملی شعبه دادگستری، استفاده از اپلیکیشن‌های سنا، سکه، بله، ایوا، بام، تلفن، گویای ۰۹۶۸۸۷، مراجعه به سایت WWW.EMDAD.IR. مراجعه به ادارت تابعه کمیته امداد امام خمینی و بیش از ۱۲۳ مرکز نیکوکاری در استان را از روش‌های الکترونیکی کمک به نیازمندان عنوان کرد.