سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان  جنوبی بعنوان دستگاه برتر از سوی وزیر صنعت،معدن وتجارت تقدیر شد

سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی بعنوان دستگاه برتر از سوی وزیر صنعت،معدن وتجارت تقدیر شد

 

 

رییس سازمان صنعت،معدن وتجارت خراسان جنوبی به عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی انتخاب و طی مراسمی لوح تقدیر خود را از شریعتمداری وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت و رییس ستاد جشنواره شهید رجایی دریافت کرد.

در لوح مهندس شهرکی آمده است :تلاش ارزشمند وقابل تحصین جنابعالی در عملیاتی نمودن ماموریت ها ووظایف محوله بر اساس نتایج مکتسبه ارزیابی عملکرد سال ۹۵ موجب شده است در میان سازمانهای تابعه از طرف ستاد جشنواره شهید رجایی وزارت متبوع بعنوان حوزه برتر شناخته شده و معرفی گردید.

در ادامه این لوح تقدیر آمده است ضمن تبریک این موفقیت به شما وتمامی همکاران شریف آن حوزه ،امیدوارم با استمرار تلاش و همکاری ویژهدر سال اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال با عزم ملی ومدیریت شاخص ،موجبات ارتقای کارآمدی دولت تدبیر وامید وافزایش رضایت مندی مخاطبان را فراهم نمایید .

قابل ذکر است از بین سازمانهای صنعت ،‌معدن و تجارت استانی، سازمان صنعت ،‌معدن و تجارت خراسان جنوبی ،کرمانشاه  و زنجان بر اساس ارزیابی در شاخصهای عمومی و اختصاصی مرتبط، بیشترین امتیاز را داشته و بعنوان سازمانهای استانی  برتر در قالب جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۶تقدیر شدند.