روایت الیاس حضرتی از دو زن صیغه‌ای برخی از مدیران کاسپین (فرشتگان) و اموال جدید کشف شده!

روایت الیاس حضرتی از دو زن صیغه‌ای برخی از مدیران کاسپین (فرشتگان) و اموال جدید کشف شده!

نماینده مردم تهران درباره اموال جدید کشف شده از صاحبان کاسپین توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش بانک مردم، الیاس حضرتی نماینده دهمین مجلس شورای اسلامی در توتئیر از کشف اموال جدید موسسه کاسپین خبر داد.حضرتی نوشت:اموال جدید کشف شده از صاحبان کاسپین ۹۸ آپارتمان و ۷۵ باغچه و دو زن صیغه‌ای که برخی از اموال به اسم آن‌ها شده بود./ایلنا