رقابت تمام آغاز وفاق

رقابت تمام آغاز وفاق

چند روزی بود که کشور دارای شور و شوق انتخابات مجلس شورای اسلامی شده بود و هریک از طرفداران کاندیدا برای کاندیدای مورد حمایت خود سعی می‌کرد رای بگیرد شبکه تلویزیونی استان خراسان جنوبی برای اولین باربرنامه مناظرات انتخاباتی بین کاندیدای مجلس شورای اسلامی را برای اینکه شور و شوق حضور در حماسه انتخابات را پرشور تر بکند در شبکه خاوران و سراسر کشور مناظرات انتخاباتی بین کاندیدای مجلس رابرای اولین بار در کشور ترتیب داده بود وخبرنگاران صدا وسیما نیز مثل همیشه گفتگو از بین مردم و مصاحبه مردم را جهت حضور در پای صندوق های انتخابات مجلس را میگرفت و پخش می‌کرد و سعی داشت با مردم گفتگو بگیرد و دیدگاه ها و خواسته های مردم را به سمع و نظر کاندیدای مجلس شورای اسلامی برساند و اما کاندیداها نیز هر یک به نوعی تلاش می‌کرد حرفی بزند تا بتواند اعتماد مردم را به سمت و سوی خود جمع کند و مردم عزیز استان خراسان جنوبی باز هم برای حمایت از فرد اصلح در ۴ حوزه انتخابیه آمدند و نمایندگان خود را انتخاب کردند ونمایندگان و طرفدارانشان برای اینکه بتوانند اعتماد مردم را به سوی خود جمع کنند در شبکه های اجتماعی خارجی و ایرانی حضور پیدا کردند و رقابت یک هفته ای آغاز شد و اینک پس از یک هفته آقایان نماینده در ۴ حوزه های انتخابیه بیرجند / درمیان /خوسف و (سربیشه / نهبندان)، (سرایان / طبس / فردوس)و (قائنات و زیرکوه )انتخاب شدندودر ۱۱اسفندماه ۱۴۰۲ با رای مردم وارد مجلس شورای اسلامی شدند و مردم مثل همیشه این بار در یک روز سرد برفی و در برخی از نقاط استان ما(خراسان جنوبی)در دمای زیر صفر درجه به پای صندوق های رای آمدند ورای دادند و فرد اصلح را انتخاب نمودند حال دیگر فردی که با رای مردم رفت باید از تمام استعدادها و توان نیروهای متعهد و متخصصان و صاحب نظران استفاده کند و با اصحاب رسانه ارتباط تنگاتنگی برقرار کند همانند زمانی که می‌خواست رای بگیرد و به افراد صاحب نظر و صاحب قلم و هرکسی که در بین مردم استان خراسان جنوبی از شهرت خاصی برخوردار بود بخاطر رای به خودش زنگ میزد اینک با اعتماد مردم نجیب و متدین خراسان جنوبی به بهارستان رفت و حال باید با تشکیل جلسات متعدد با خبرنگاران و اصحاب رسانه از مشکلات مردم بیشتر و دقیق تر آگاه شود و خود را در عمل خادم یک استان بداند و در تصمیم گیری ها با خبرنگاران و اصحاب رسانه و یا کسانی که آن مشکل را لمس کردند مشورت نمایند تا بتواند تصمیم درستی برای استان خراسان جنوبی بگیرد که از عمده مشکلات استان ما کمبود پرواز و نبود ریل آهن و کمبود آب و حذف سن استخدامی برای معلولین را در استان و کشور از مطالبات مردم است لذا شما بعنوان نماینده آینده مجلس شورای اسلامی باید به‌دنبال منافع مردم و بخصوص حقوق برزمین مانده معلولین باشد که طبق مصاحبه خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران با یکی از نمایندگان ادوارگذشته مجلس دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی خیلی باز است پس نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامي در چهار حوزه انتخابیه استان خراسان جنوبی حالا که مسئولیت را قبول کردید به وعده ها ی خود عمل کنید زیرا مردم به شما اعتماد کردن و تا وظیفه شرعی و عرفی شما این است که پاسخ این اعتماد را که در یک روز سرد برفی در استان خراسان جنوبی رخ داد بدهید و تا پای جان برای مردم تلاش کنید و حق و حقوق عامه مردم را به سمع و نظر بهارستانی ها و دولت مردان برسانید پس حال که افتخار خدمت را دریافت کردید از هرگونه حزب و حزب بازی بپرهیزید و منافع استان خراسان جنوبی را فریاد بزنید در بهارستانباآرزوی استانی آباد و سربلند امیرحسین صادقپور خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران و معلول جسمی و حرکتی