رسیدن به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نيازمند عزمي عمومي و تلاشي همگاني است استاندار خراسان جنوبی:

رسیدن به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال نيازمند عزمي عمومي و تلاشي همگاني است

به گزارش خبرشرق ،سيدعلي اکبر پرويزي، با بيان اينکه رسيدن به رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال، نيازمند عزمي عمومي و تلاشي همگاني است گفت: ايجاد يك فرصت شغلي نيازمند صرف اعتبار و نيز انجام يك سري اقدامات اداري و زيربنايي بوده و زمان بر است.
وی با بیان اینکه برگزاري جلسات مديريت اقتصاد مقاومتي بايد استمرار داشته و به صورت منظم برگزار گردد، افزود: نتايج اين جلسات و پيگيري هايي که در اين زمينه صورت مي گيرد نيز بايد به نحو مطلوب و مناسب به سمع و نظر مردم رسيده و به طرق مناسب اطلاع رساني گردد.
وی با بیان اینکه در ابتداي سال جاري برگزاري انتخابات و نيز سفر هيات دولت به استان بخشي از وقت مديران به را خود اختصاص داد، افزود: در ۱۰ ماه باقي مانده از سال جاري بايد به اقدامات و تلاش ها سرعت بيشتري بخشيده و پيگيري هاي جدي تري در زمينه هاي مختلف اداري وکاري به انجام برسد.
مقام عالی دولت در استان، با بیان اینکه نبايد اينگونه تصور شود که دولت به تنهايي متولي ايجاد شغل در جامعه است، افزود: اگر به اين موضوع به عنوان يک تكليف اداري نگريسته شده و به گونه اي تصور شود كه دولت بايد به تنهايي معضل بيكاري را مرتفع نمايد، نخواهيم توانست به اهداف مورد نظر دست يافته و توفيقاتي داشته باشيم.
پرویزی، به شرایط متفاوت استان خراسان جنوبي در حوزه هاي اقتصادي اشاره کرد و افزود: با توجه به خشکسالي هاي چندين ساله در استان ديگر نمي توان به کشاورزي و دامداري به عنوان محورهاي توسعه در اين استان نگاه كرد؛ اين در حاليست كه دولت نيز با توجه به اين امر اقدامات زيربنايي مناسبي را در اين استان به انجام رسانده است.
وی تهیه اطلس معدنی استان را از جمله اين اقدامات دانست و تصريح کرد: اينکه روزانه بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ دستگاه کاميون براي تردد از مرز ماهيرود به اين استان سفر مي كنند نشانگر آثار رونق اقتصادي در كشور و استان است.
وی مرز مشترک با کشور افغانستان را از جمله ظرفیت های اقتصادي اين استان دانست و تصريح کرد: در حوزه هاي خدمات و تجارت نيز بايد اقدامات جدي تري در اين استان به انجام برسد.
استاندارخراسان جنوبی، توسعه سرمایه گذاری را از جمله مهمترين راه هاي ايجاداشتغال و رسيدن به رونق اقتصادي دانست و تصريح کرد: همه بايد در هرجايگاه اداري وکاري که قرار دارند به سهم خود زمينه هاي سرمايه گذاري در استان را فراهم نمايند؛ در غير اين صورت نخواهيم توانست به توفيقات مورد نظر دست يابيم.
پرویزی، بااشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه ۷۰۰ هزار ميليارد تومان براي ايجاد اشتغال درکشور پيش بيني شده است، افزود: جذب ۶۶ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي نيز از ديگر مواردي است که در سال پيش بيني شده كه بيانگر اهميت و سختي كاردر حوزه اشتغال و ايجاد شغل است.
وی، امنیت خاطر برای سرمايه گذاران را مهمترين اصل براي حضور آنان در مناطق مختلف دانست و تصريح کرد: ثبات اقتصادي و نيز آرامشي که در حوزه هاي اقتصادي و سياسي وجود دارد از مهمترين زيرساخت هاي مورد نياز براي انچام سرمايه گذاري است که خوشبختانه در سال هاي اخير، اقدامات خوبي در اين زمينه از سوي دولت به انجام رسيده است.
مقام عالی دولت دراستان، با بیان اینکه اعتقادي به فشار وارد کردن به بانک ها ندارم افزود: در ۴ ماه اخير تقريباً پرداخت تسهيلات متوقف شده است حال آنكه در ۱۱ بانك دولتي در استان نزديك به ۵ هزار ميليارد تومان منابع مالي وجوددارد كه اگر بخشي از اين منابع در اختيار توليدكنندگان و واحدهاي توليدي قرار گيرد موجبات رونق اقتصادي فراهم خواهد شد.

پرویزی، با بیان اينکه در بودجه امسال کمک هاي فني و اعتباري پيش بيني شده است، افزود: مي توان از اين محل، براي كمك به طرح هاي موفق توليدي و نيز ايجاد برخي زيرساخت هاي مورد نياز براي توليدكنندگان و سرمايه گذاران به صورت غير مستقيم استفاده كرد و اين به عنوان يك فرصت بسيار مناسب براي توسعه سرمايه گذاري و كمك به توليدكنندگان، بايد از سوي ميران مورد استفاده قرار گيرد.