رسانه رسمی ستاد روحانی: کانال های دیگر هیچ گونه ارتباطی با این ستاد ندارند؛

رسانه رسمی ستاد روحانی: کانال های دیگر هیچ گونه ارتباطی با این ستاد ندارند؛

به گزارش ایرنا، این رسانه اعلام کرد: تنها کانال رسمی ستاد حسن روحانی این کانال به آدرس @rouhani96ir فعال است و هر کانال دیگری به جز این آدرس، هیچ گونه ارتباطی با ستاد دکتر روحانی ندارد و تمام مطالب آن ها در خصوص اعلام نتایج، کذب هستند. لطفا نتایجی را که در این کانال اعلام می شود، منتشر کنید.