رئیس راهور: بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال هزینه تصادف درون شهری سه ماهه نخست ۹۶ استان؛

رئیس راهور: بیش از ۲۳۵ میلیارد ریال هزینه تصادف درون شهری سه ماهه نخست ۹۶ استان؛

سرهنگ علیرضا رضایی روز پنجشنبه در دومین جلسه کمیسیون اجرایی ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان در بیرجند افزود: در این مدت تصادف منجر به فوت در ۲۷شهر خراسان جنوبی ۳۳ درصد کاهش یافت، اما تصادفات منجر به جرح با ۲۹ درصد افزایش رو به روست.
وی با بیان اینکه مجموع تصادف درون شهری استان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰درصد افزایش دارد، گفت: روزانه هشت تخت بیمارستانی مربوط به مجروحان تصادفی درون شهری استان است.
وی ۶۴ درصد مجروحان تصادف درون شهری استان را مربوط به بیرجند دانست و افزود: همچنین ۱۲ درصد مربوط به قاین و همین تعداد مربوط به طبس است، سایر شهرهای استان درصد کمی از تصادف درون شهری را به خود اختصاص داده اند.

** ۶۶ درصد فوتی های درون شهری مربوط به بیرجند است
به گزارش ایرنا، سرهنگ رضایی اظهار کرد: ۶۶ درصد متوفیان درون شهری استان مربوط به بیرجند است، امسال به جز در نهبندان و بشرویه در بقیه شهرها تصادف منجر به فوت گزارش نشده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۶ تا ۲۸ خرداد ماه گذشته ۴۶۱ نفر در بیرجند در اثر تصادف زخمی شدند، عنوان کرد: تنها کاری که توانستیم انجام بدهیم با توجه به کنترل مدیریت سرعت، شدت تصادف کاهش یافت که در نتیجه آن منجر به کاهش تعداد فوتی ها شده است.
وی تاکید کرد: با توجه به اینکه از تصادف درون شهری استان کاسته نشده است، لذا بحث ایمنی عبور و مرور در داخل شهرها با جدیت بیشتری پیگیری شود تا از حوادث درون شهری استان کاسته شود.
به گفته رئیس پلیس راهور استان، روزانه ۱۵ وسیله نقلیه نو در استان شماره گذاری می شود، همچنین روزانه ۱۰ تا ۱۱ نفر گواهی نامه رانندگی جدید اخذ می کنند.
رضایی بیشترین تصادف ایام هفته را مربوط به چهارشنبه ها دانست و یادآور شد: به اطراف چهارشنبه بازار بیرجند باید توجه بیشتری شود، نصب پل عابر پیاده در این محل ضروری است.

** جوانان ۱۵ تا ۳۵ سال مقصر اصلی حوادث درون شهری
وی بیشترین علت تصادف در محدوده شهرها را بی توجهی به جلو و رعایت نکردن حق تقدم دانست و افزود: بیشترین تعداد تصادف درون شهری مربوط به وسایل نقلیه سواری و موتورسیکلت سواران است.
به گفته وی بیشتر افراد ۱۵ تا ۳۵ سال عامل حوادث رانندگی درون شهری هستند ، ۵۴ درصد مجروحان مربوط به موتورسیکلت سواران و ۲۱ درصد مربوط به عابران پیاده است.

** توقیف ۲ هزار و ۵۶۸ دستگاه موتورسیکلت در استان
وی با بیان اینکه برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف افزایش یافته است، عنوان کرد: در سه ماه گذشته با ۲ هزار و ۵۶۸ موتورسیکلت سوار متخلف برخورد و دستگاه نقلیه آنها توقیف شد.
وی به آبراهه های بدون حفاظ در شهر بیرجند اشاره کرد و یادآور شد: بیشتر آبراهه های شهر بدون حفاظ و گاردریل است، تقاضا می شود شهرداری هر چه سریعتر نسبت به این مهم اقدام کند.
کمبود گذرگاه عابر پیاده و ایمن نبودن گذرگاه ها از دیگر مشکل شهر بیرجند است این در حالی است که به خاطر ایمن سازی نشدن گذرگاه ها و سرعت گیرهای نزدیک آبراهه ها ، شاهد وقوع تصادف و سقوط سواری ها به داخل آن هستیم.
خراسان جنوبی بر اساس سرشماری آبان ماه سال ۹۵، ۷۶۹هزار نفر جمعیت دارد که ۵۹درصد آن در ۲۷شهر و بقیه در روستاها و آبادی های استان زندگی می کنند.