ذخیره سازی ۵۰۰ تن پرتغال و سیب برای نوروز در خراسان جنوبی؛

ذخیره سازی ۵۰۰ تن پرتغال و سیب برای نوروز در خراسان جنوبی؛

حسین موهبتی روز یکشنبه در کمیسیون تنظیم بازار خراسان جنوبی در بیرجند افزود: از این میزان ۳۰۰ تن پرتغال و بقیه سیب است.
وی اظهار کرد: همچنین قرار است، برای اطمینان از کافی بودن پرتغال برای ایام نوروز،۶۰تن دیگر خریداری شود.
وی اظهار کرد: کیفیت های میوه های تهیه شده بسیار خوب است، پرتغال از باغ های جنوب کشور و سیب نیز از شهرستان سمیرم از توابع استان اصفهان تامین شده است.
وی یادآور شد: سهیمه هر شهرستان بستگی به جمعیت آن است، هر شهرستان مرکز عرضه خود را معرفی می کند.
وی تصریح کرد: با توجه به وضعیت استان، سیب بر اساس متوسط مصرف سال ۹۴، پیش بینی و پرتغال با توجه به سرمازدگی محصول باغ های شمال، تلاش شد در حد امکان تامین شود.
وی تاکید کرد: در جلسه کمیته راهبردی قیمت گذاری استان که روزهای ۲۳ و ۲۵ ماه اسفند ۹۵ برگزار می شود، قیمت میوه تنظیم بازار تعیین خواهد شد و برای تنظیم بازار قیمت متوسط کالا در بازار مد نظر قرار می گیرد.
در این جلسه اعضا عضو کمیسیون تنظیم بازار خراسان جنوبی به بیان دیدگاه های خود پرداختند.