دیدار مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با مسئولین پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران

دیدار مدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با مسئولین پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران

صبح امروز حسین راغ ارامدیر مرکز خدمات تخصصی گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی واسیه خزیمه نژاد مسئول روابط عمومی جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی با علی اکبرقاسمی مدیرمسئول پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران وخبرنگاران این پایگاه خبری تحلیلی دیدار و به انها خسته نباشید و خداقوت گفتند.