دیار گلهای نرگس امروز میزبان گل لاله ای بنام شهید یوسفی

دیار گلهای نرگس امروز میزبان گل لاله ای بنام شهید یوسفی

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق ،  آماده سازی  استقبال از پیکر شهید مدافع وطن ستوان دوم یوسفی در شهرستان  شهید پرور خوسف به روایت تصویر