دولت برای تأمین امنیت و حل مشکل آب کشاورزان اسفدن قدمی بردارد کشاورزان اسفدنی خواستارشدند؛

دولت برای تأمین امنیت و حل مشکل آب کشاورزان اسفدن قدمی بردارد

صبح امروز ۷ مرداد جاری جمعی از کشاورزان اسفدن در مقابل استانداری خواستار تأمین امنیت و حل مشکل آب کشاورزان اسفدن شدند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق به نقل از ایسنا منطقه خراسان جنوبی، جمعی از مردم اسفدن برای تامین آب باغات کشاورزی خود در مقابل استانداری تجمع کردند.

یکی از افراد اسفدنی در گفت وگو با ایسنا گفت: رودخانه ای که آب اسفدن را تامین می کند از بالادست این روستا می آید و افرادی مانع از رسیدن آب به اسفدن می شوند.
وی افزود: در اثر نرسیدن آب به مزارع مردم اسفدن، کشاورزی مردم نابود شده و افراد در حال مهاجرت به روستاها هستند.
این شهروند اسفدنی بیان کرد: ۷۳۰ هکتار از باغات پسته و زرشک اسفدن خشک شده و چندین سال است که مردم حتی یک سانتی متر مربع گندم نکاشته اند.
مروم از مسئولین استانی خواستند تا اقدام عاجل و بازدارنده ای با افراد خاطی بکنند.
 همچنین مردم اسفدن خواستار اجرای قانون و تامین امنیت آب منطقه خود شدند.