دلنوشته ای به بهانه هفته جهانی معلول به معلولین عزیز

دلنوشته ای به بهانه هفته جهانی معلول به معلولین عزیز

 

به نام خالق زیبایی ها

مرد را باشد اگر دردی خوش است                 درد بی دردی علاجش آتش است
بنام آنکسی که به مشیتش برآن مفضل نمود که عده ای را معلول آفرید؛

معلولیتی که برای معلولان یک نعمت وبرای دیگران شکر گزاری عظیم است
خوب که می نگریم در می یابیم معلول آن نیست که پا نداشته باشدبلکه معلول آن است که نمی تواند بخشی از توانایی ها و ظرفیت های خود را مورد استفاده قرار دهد .معلول کسی است که با وجود برخورداری از نعمت سلامتی ، قدرت استفاده وبهره برداری از مواهب الهی را ندارد
خدای من ومعبودم ،توراشکرمیگویم که لایق دانستنی . معلولان را درمقامی آفریدی که هرکه کسی ببیند با زبان بی زبانی شکرمیکند.تورا سپاس،که اگر یک نعمت را از بنده ای گرفتی هزاران موهبت را به ایشان عطا فرمودی ؛روحی قدرتمند واحساسی سرشارازعشق وعاطفه برایشان به ارمغان آوردی وهیچ موجودی را بی هدف نیافریدی
امروز برخود فرض دانستم به بهانه هفته معلولان ، برای شما فرزانه ای بنویسم که تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت را احساس می کنید ، شما فرهیخته ای که در زلال شعور و صفای فطرت خدایی ، جلال و جمالِ جهاندار جان آفرین را می نگرید ؛ برای شما بر جسته ای می نویسم که می توانید با جسم معلول خود همگان را به شکر گزاری نعمت های پروردگار وادار کنید و حتی با تعمق در گردش حکیمانه ی چرخ روزگار ، به میهمانی همه نشانه های خلقت بروید. برای شما متعهدی می نویسم که با بهره گیری از سرچشمه ی زلال معارف و وظیفه شناسی ، نعمت سلامتی را به تماشای تامل و تفکر همگان دعوت می نمایید
معلولان عزیز، شما توانمندانی هستید که تقدیر را وادار به شکست کردید واز آنچه خداوند برایتان مقدر کرده راضی وخشنودید شما که در عرصه امتحانات زندگی سرفراز وسربلند بیرون آمدید وچه زیبا وهدفدار زندگی کردید که حتی مرگ هم از تماشای لحظات ناب زندگی کردنتان، بندگیتان سیر نمی شود .معلولان گرامی به خود ببالید که در تمام عمر دستتان وپاهای ناتوانتان در دست خداست وتوفیق سرفرازی از آزمون الهی را پیدا نموده اید خوش به سعادتتان که با ناتوانی جسمی مبارزه کرده وروح بلندتان همگان را به کرنش پروردگار وادار می کند . از صمیم قلب به عنوان همدردی فقط می توانم یک جمله بگویم وبس که ما پاها ودستهای شما هستیم . به خدا توکل کنید واز سردی مردمان وبی مهری دیگران نرنجید که اجر وپاداشی عظیم در محضر آفریدگار جهانیان هستید . درود برصبر بی انتها ودل دریایی تان
اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت
دلگیر مباش که نه تو گنه کاری نه او او دلش برای پذیرش مهربانی تنگ است
گناه از او نیست
تو هم با تمام مهربانیت زیباترین معصوم دنیایی
پس خود را گنهکار نبین
من خدایی می شناسم ابر رحمتش به عمر زمین و زمان باریده‌
یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر می گویند
پس از ناسپاسی‌شان نرنج، اما برای شادی دلشان بکوش؛
که با مهربانی روح تو آرام می گیرد
تو با مهرت بال و پر می گیری
خوبی دلیل جاودانگی تو خواهد شد
روزتان از امروز تا همیشه بر شما عزیزان پرتوان گرامی باد .

خبر نگار پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق:امیر علی قسط چی