در گزینش افراد گرایشات سیاسی و سلایق فردی و گروهی مورد توجه قرار نگیرد؛ استاندار خراسان جنوبی در دیدار مدیران و اعضای هسته های گزینش استان:

در گزینش افراد گرایشات سیاسی و سلایق فردی و گروهی مورد توجه قرار نگیرد؛

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شرق به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، در دیدار مدیران و اعضای هسته های گزینش استان  گفت : در گزینش افراد در ادارات و دستگاه های اجرایی نباید گرایشات سیاسی و سلایق فردی و گروهی افراد مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، سید علی اکبر پرویزی، با بیان اینکه سخت گیری های بی مورد ممکن است افراد واجد شرایط را از ورود به دستگاه های اجرایی محروم نماید، گفت: تمامی انسان ها به نوعی در مقطعی از زندگی خصوصی ممکن است دچار برخی خطاها و لغزش ها شوند، از اینرو همانگونه که امام راحل (ره) فرمودند وضعیت فعلی افراد باید مورد توجه در این زمینه قرار گیرد و از سخت گیری های بی مورد به جد پرهیز گردد.
وی تصریح کرد: ارائه خدمت در هسته های گزینش کاری سخت، حساس و خطیر است چرا که با آبروی افراد و سرنوشت کاری آنان ارتباط مستقیم دارد.
وی یادآورشد: ممکن است یک تصمیم شما فردی را که می توانست منشاء خدمات بسیار مناسبی در یک دستگاه اجرایی باشد را از خدمت محروم ساخته و یا فردی وارد سیستم اداری شود که به هیچ وجه شایسته این جایگاه نبوده است.
پرویزی، به ملاک های انتخاب افراد در هسته های گزینش اشاره کرد و افزود: ظاهر افراد صرفاً نباید ملاک گزینش و بررسی صلاحیت افراد در بخش های مختلف باشد چرا که آبروی وآینده افراد در گرو تصمیماتی است که از سوی شما اتخاذ می گردد.
وی ادامه داد: در ارائه خدمت در این بخش باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا ضمن حفظ آبرو و حیثیت افراد زمینه های استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی  نیز بیش از پیش فراهم شود.
وی تسریع در فرایند گزینش افراد در دستگاه های اجرایی را مورد تاکید قرار داد و افزود: در این ارتباط باید با سایر واحدهای اداری نیز ارتباط و تعاملی مناسب و موثر برقرار گردد تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
وی با بیان اینکه آینده افراد در گرو تصمیماتی است که هسته های گزینش می گیرند افزود: فعالین هسته های گزینش باید تلاش کنند تا از ورود افراد به انحرافات اداری پیشگیری و جلوگیری کنند چرا که این حالت علاوه براینکه منطبق بر اصول دینی و اعتقادی است از حیث اداری نیز هزینه های مادی و معنوی کمتری به سیستم تحمیل خواهد کرد.
وی با بیان اینکه کار فعالین هسته های گزینش زیربنایی و در بستر زمان است، گفت: آثار اقدامات شما بلند مدت بوده و در طول زمان حساسیت و اهمیت کار شما مشخص خواهد شد.
این گزارش حاکیست، در این جلسه تنی چند از اعضای هسته های گزینش استان نیز به ارائه نقطه نظرات، دیدگاه ها ومسائل و مشکلات کاری خود پرداختند.