درمیان، میزبان خیرین مدرسه ساز؛ مدیر آموزش و پرورش درمیان:

درمیان، میزبان خیرین مدرسه ساز؛

حسین مهران فر در گفتگو با خبر شرق گفت: این جشنواره در اردوگاه پیشتازان انقلاب اسلامی در روستای «گزند» شهرستان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه در هیجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان خیرین هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تعهد کردند، اضافه کرد: از این مبلغ تاکنون پنج میلیارد ریال محقق شده است.
وی عنوان کرد: تاکنون خیرین مدرسه ساز قدم های خوبی در راستای مدرسه سازی در این شهرستان مرزی برداشته اند که امید است در سال جاری نیز بیشترین مشارکت را در این زمینه داشته باشند.
به گفته مهران فر، خیرین مدرسه ساز الگوهای ارزشمند ایثار در جامعه هستند که با اقدامی خداپسندانه در راه علم و دانش حرکت معنوی خود را آغاز و ادامه می دهند.
وی با اشاره به اینکه خیرین در ارتقایتعلیم و تربیت کشور نقش مهمی را ایفا کرده اند، افزود: آنها الگوی ارزشمندی برای جوانان و دانش آموزان هستند که باید قدر این عزیزان را بدانیم.
وی یادآور شد: در سالهای اخیر خیرین مدرسه ساز در رفع کمبود فضاهای آموزشی در ایران اسلامی به ویژه شهرستان درمیان گام های بسیار ارزشمندی را در تامین فضا و تجهیزات آموزشی برداشتند که قابل قدردانی است.
حدود ۱۱ هزار دانش آموز در ۱۸۹ مدرسه شهرستان مرزی درمیان تحصیل می کنند.