درماه رمضان جان‌ببخشیم نه نان

درماه رمضان جان‌ببخشیم نه نان

زندگی یک فرصتی است که هر انسانی باید به نحو احسنت چند صباحی که در این جهان هستی عمر از خدا دریافت کرده  از آن  و زندگی که به  او هدیه داده شده است نهایت استفاده وبهره مندی و  لذت را ببرد حال چه خوب می‌شود اگر هر انسانی قدر سلامتی و حیات خویش را بداند و به جای آنکه چشم و همچشمی کند در زندگی و همیشه به این فکر کندکه فلان ماشین یا فلان خانه را بخرد که بقول امروزی ها کلاس بالاتر زندگی کند و یا اینکه به فکر این باشد که  مردم برای او چه می‌گویند،  به دنبال کار خیر و دستگیری از افراد کم بضاعت یا کم توان باشد یا افرادی که نیازمند خون هستند و چه شبی برتر از این شبهای رمضان  که دستگیری از افراد بیمار و نیازمند  بسیار در این ماه پربرکت  سفارش بیشتر در آیات و  روایات شده است و بهتر است بجای طعام دادن در مساجد که بیشتر غذا ها حیف و میل هم می‌شود می‌تواند در این ماه مهمانی خدا کاری بکند که زندگی را به افراد نیازمند  اهدا کند آن هم‌بااهدای خون  کاری که شاید بهتر  وارزشمند تر از  غذادادن در مساجد باشد به این صورت که اگر  بااهدای غذا در مساجد حیف و میل می‌شودکه قطعا هم همینطور است . بااهدای خونش کمک بزرگی می‌تواند بکند که سالهای سال به یک بیمار جان دوباره می‌بخشد و به مراتب  پسندیده تر از  چند مدل غذا دادن  در یک مسجد است که بنا به گفته مهدی زاده مدیر انتقال خون خراسان جنوبی هزار و شش صد و سی و یک نفر از ابتدای ماه مبارک رمضان این کار را انجام دادند که اگر بصورت یک فرهنگ در میان مردم بافرهنگ خراسان جنوبی جا بی افتد دیگر در این استان فرد نیازمند به اهدای خون نخواهیم داشت.زیرا شما با  خون  خودکه اهدا میکنید در حقیقت  زندگی به یک بیمار می‌بخشید اما با دادن غذا فقط شکم چند نفر را سیر میکنید که ممکن است نیازمند هم نباشند و از طرفی شاید نیت شما خیر باشد ولی بقیه که خودشان نیاز هم دارند بنا به چشم و هم چشمی از شما و چون‌شما افطار یا سحری دادید خودشان را مغروض  در بین دیگران می‌کنند  تا به مردم غذا بدهند پس بهتر است همین کمک را در جهت حمایت از اهدای خون و فرهنگ سازی درست و جا انداختن ثواب اهدای خون برای دیگران اهدا کنیم تا بتوانیم جان به همنوع خود ببخشیم نه نان ببخشیم‌ که با این کار خود میتوانیم‌به نیازمندان در جهت حمایت از اهدای خون کمک کنیم و حتی خودمان پیش قدم شویم در جهت یک فرهنگ درست