درخشش شمشیربازان استان مسابقات قهرمانی کشور:

درخشش شمشیربازان استان مسابقات قهرمانی کشور:

خراسان‌جنوبی در مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشور بر سکوی سوم ایستاد.

، تیم ۴ نفره جوانان خراسان‌جنوبی با ترکیب رزاقی، دانشمند، حسین زاده و یوسفی بر درخشش خراسان جنوبی در مسابقات شمشیربازی قهرمانی کشورسکوی سوم مسابقات شمشیربازی اپه قهرمانی کشور ایستاد و مدال برنز را از آن خود کرد.

همچنین در بخش انفرادی که با شرکت ۵۹ شمشیرباز از ۱۶ استان برگزار شد، حمید رزاقی مدال نقره را به ارمغان آورد و محمد عارف دانشمند مدال برنز را برگردن آویخت.

تیم خراسان‌جنوبی هفته گذشته نیز در رده نوجوانان با کسب مقام سوم مدال برنز را کسب کرده بود که به همین دلیل در این مسابقات به عنوان پر افتخارترین تیم کشور معرفی شد.

رقابت های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور از ۹ تا ۱۴ مرداد به میزبانی اراک برگزار شد.