درخشش دانش آموزان مدارس صدرای خراسان جنوبی در کنکور ۹۶ کارشناس آموزش و پژوهش تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی:

درخشش دانش آموزان مدارس صدرای خراسان جنوبی در کنکور ۹۶

رقیه فرهادپور کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: کسب دو رتبه سه رقمی و یازده رتبه زیر پنج هزار، حاصل تلاش دانش آموزان دبیرستان های علوم و معارف اسلامی صدرای خراسان جنوبی در کنکور امسال بوده است.

 

کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی  اظهار کرد: همچنین دعوت به مصاحبه توسط دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه علوم رضوی مشهد و دانشگاه فرهنگیان از نتایج اولیه کنکور سال ۹۷-۹۶ است.

 

فرهادپور افزود:۱۱ نفر در آزمون ورودی حوزه های علمیه قم و… دعوت به مصاحبه شده اند.

 

وی ادامه داد: سه مدرسه پسرانه صدرا و یک مدرسه دخترانه صدرا در سطح استان فعال هستند.