دبیر فدراسیون کشتی در بیرجند: ایران یکی از سه قدرت برتر جهانی این رشته است؛

دبیر فدراسیون کشتی در بیرجند: ایران یکی از سه قدرت برتر جهانی این رشته است؛

رضا لایق، عصر دوشنبه در مجمع انتخاب رئیس هیات کشتی خراسان جنوبی، گفت: ظرفیت فدارسیون صرف حمایت از اعضای تیم ملی و دفاع از موقعیت کشتی است.
وی اظهار کرد: سلیقه شخصی در ورزش کشتی حاکم نیست و هیات رئیسه قوی در این رشته حضور دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه بودجه کشتی ایران ۱۰۰ میلیارد ریال است، یادآور شد: این مبلغ از طریق وزارت ورزش و جوانان و کمیته مالی المپیک در اختیار فدراسیون گذاشته می شود و در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال توسط رئیس فدراسیون کشتی از منابع مالی بیرون فدارسیون جذب کشتی شد.
وی با یادآور اینکه از ظرفیت استانداری، ۱۱فرمانداری ، ۲۷ شهرداری تابعه خراسان جنوبی برای توسعه این ورزش استفاده شود، تصریح کرد: هیات کشتی استان نیاز به برنامه ریزی دارد، اگر برنامه ریزی نباشد به نتیجه ای نمی رسیم.
وی تاکید کرد: ورزش کشور مریض است،ساختار و سیستم در ورزش نداریم که ادعا کنیم همه چیز سر جایش قرار دارد.
دبیر فدراسیون کشتی اضافه کرد: رئیس هیات کشتی استان، لباس ورزش کشتی تن کند و کار اولش کشتی باشد.
وی بیان کرد: کشتی خراسان از گذشته جایگاه رفیعی داشت و برای همه محرز است رئیس هیات با برنامه ریزی و برگزای جلسه ماهانه منظم با هیات رئیسه کار کند.
لایق ادامه داد: ظرفیت استان بالاست و نباید صرفا به بضاعت اداره کل ورزش و جوانان اکتفا شود.
در مجمع انتخاب رییس هیات کشتی خراسان جنوبی، عباس سروری با کسب ۱۰ رای از مجموع ۱۶ رای به مدت چهار سال به عنوان رییس هیات کشتی استان انتخاب شد.