دادستان تهران: قرارداد ۳۷ ملک واگذار شده از سوی شهرداری فسخ شد؛

دادستان تهران: قرارداد ۳۷ ملک واگذار شده از سوی شهرداری فسخ شد؛

به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نخستین نشست معاونان دادستانی تهران در سال ۹۶، این مطلب را اعلام کرد.
دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده املاک واگذاری شهرداری تهران، اظهارکرد: در این زمینه تاکنون از ۱۸۵نفر توسط بازپرس تحقیق شده و ۱۳۶ ملک توسط هیأت کارشناسی ارزیابی انجام گرفته است.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه قراردادهای واگذاری ۳۷ ملک فسخ شده است، گفت: تاکنون پنج میلیارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاری شده، مسترد شده است. 
وی افزود: تحقیقات این پرونده در شرف تکمیل است.
ششم شهریور ماه ۹۵،  رسانه‌های مختلف از اقدامی غیرقانونی در شهرداری تهران خبر دادند. خبری که از فروش املاکی در بالای شهر تهران به مدیران شهری، نمایندگان شورای شهر و مجلس با میانگین قیمت حدود متری ۲ میلیون تومان حکایت داشت.
در اخبار منتشر شده در سایت معماری نیوز گفته شد که سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای که همراه با ارائه گزارشی مشروح بوده مدیرکل دفتر شهردار تهران را درباره بروز تخلفی چند‌هزار ‌میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران خطاب قرار داده است. در این نامه به غیرقانونی‌بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران اشاره شده است.