خسارت ۱۰٫۵میلیارد ریالی سیل به روستاهای بخش قهستان شهرستان درمیان؛

خسارت ۱۰٫۵میلیارد ریالی سیل به روستاهای بخش قهستان شهرستان درمیان؛

محمد بشیری زاده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه از مجموع زیان ۶میلیارد ریال مربوط به ۶رشته قنات است، افزود: بقیه خسارت شامل یک میلیارد ریال به سه هزار متر خطوط انتقال آب کشاورزی به مزارع ، ۲ میلیارد ریال به ۳۰ هکتار باغ های زرشک و ۱٫۵ میلیارد ریال به حصارکشی باغ هاست.
وی اضافه کرد: بر اساس گزارش کارشناسات بیشتر خسارت ها مربوط به روستاهای« کماچی، آویشک و شمس آباد» است.
وی بیان کرد: همچنین در اثر بارندگی سه باب منزل، پنج باب انباری و یک باب مغازه نیز دچار آب گرفتگی شد و محور روستاهای یادشده که مسدود شده بود بازگشایی شد.
وی یادآور شد: در نخستین ساعت وقوع سیل تیم‌های امدادی به روستاهای سیل زده اعزام شدند، وقوع سیل خسارت جانی نداشته است.