خسارت میلیونی به فضای سبز شهر بیرجند خراسان جنوبی

خسارت میلیونی به فضای سبز شهر بیرجند

از ابتدای امسال تاکنون ۴۰ میلیون تومان به فضای سبز شهر بیرجند خسارت وارد شده است.
 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند گفت: شکستن 

چراغ ها، سرقت لامپ، کنتور و شیرفلکه ها، آسیب رساندن به پایه چراغ ها، تخریب گلها ، درختان و آسیب رساندن به چمن در اثر نشستن روی آن از جمله این خسارتهاست .
آقای انصاری هزینه نگهداری فضای سبز را درسال گذشته،۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: نگهداری از فضای سبز هزینه های گزافی در بردارد که این نگهداری شامل آبیاری ، عملیات باغبانی چون هرس، مبارزه با آفات و علف های هرز، چمن زنی، کود پاشی و نگهداری از تأسیسات فضای سبز شهری همچون تأسیسات برق، آب و نگهداری از بناها می شود.
وی گفت: ۱۴۹ کارگر نزدیک به ۲۶۰ هکتار فضای سبز شهری را حفاظت و نگهداری می کنند که آسیبهای استفاده کنندگان به فضای سبز باعث سخت شدن کار این افراد و افزایش هزینه های نگهداری می شود.
مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بیرجند میزان خسارت به فضای سبز در سه سال گذشته، را بیش از ۳۰۰ میلیون تومان اعلام کرد.