خرید ۲۱۰ تُن زرشک توسط تعاون روستایی خراسان جنوبی

خرید ۲۱۰ تُن زرشک توسط تعاون روستایی خراسان جنوبی

در قالب طرح خرید زرشک تا کنون ۲۱۰ تُن زرشک توسط تعاون روستایی از زرشک کاران استان خریداری شده است.

خرید حمایتی ۲۱۰ تن زرشک توسط تعاون روستایی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر تعاون روستایی استان گفت: پیرو اجرای طرح خرید زرشک از باغداران استان توسط تشکلهای تعاون روستایی در حال حاضر این برنامه در ۷مرکز ایجاد شده در شهرستانهای زرشک خیز استان ادامه دارد.

ضیائیان احمدی افزود: اگر چه با توجه به کاهش مقدار زرشک خرمنی (دانه اناری) و فروش بیشتر زرشک باغداران از این نوع و عدم ورود زرشک پفکی (که میزان قابل توجهی از زرشک استان را شامل می شود)، میزان مراجعه باغداران کاهش یافته است اما خوشبختانه قیمت زرشک در وضعیت مطلوبی باقی مانده است.

وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار موجود از سنوات گذشته در طول فصل سرما شاهد افت قیمت زرشک در بازار بوده ایم گفت: اما امسال علاوه بر حفظ بازار و همچنین افزایش حدود ۱۰درصدی قیمت از زمان شروع برنامه خرید، میزان درخواست خرید در بازار و تعداد خریداران زرشک نیز بشدت افزایش یافته است.

مدیر تعاون روستایی استان افزود: تا کنون در ۷ مرکز مجموعا ۲۱۰ تُن زرشک که از ۵۷۰ باغدار خریداری شده تحویل مراکز خرید شده که بیشتر آن نیز بلافاصله به بازارهای مصرف ارسال شده است.

ضیائیان احمدی با بیان اینکه متوسط زرشک تحویلی نیز حدود ۳۶۰کیلو از هر کشاورز بوده است گفت: مطالبات باغداران نیز ظرف حداقل ۱۵ روز و حدکثر ۳۰ روز به طور کامل پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان خرید زرشک مربوط به شهرستان درمیان بوده است افزود: شهرستانهای قاینات و بیرجند نیز در رتبه های بعدی خرید زرشک قرار دارند.

مدیر تعاون روستایی استان یکی از هدفهای اساسی طرح را نیز فعالیت در حاشیه این بازار به جهت حفظ آرامش بازار بدون حذف عوامل دخیل در بازار دانست و گفت: به این هدف تاکنون دست پیدا کرده ایم.