خرید توافقی فراورده های دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی؛

خرید توافقی فراورده های دامی توسط وزارت جهاد کشاورزی؛

به گزارش خبر شرق از  جهاد کشاورزی شهرستان سرایان، محمدرضا ملاصالحی، افزود: برای اولین بار برای صادرات فرآورده های دامی مشوق های صادراتی در کشور صادر شد و رقابت خوبی هم در بین کارخانه های تولید مواد لبنی ایجاد شده است .
وی در خصوص پرورش و نگهداری دام سبک برای تولید گوشت، اظهار کرد : ایران در تولید گوشت قرمز، ۹۰ درصد خود اتکاست، و بیشتر گوشت قرمز از دام سبک تامین می شود ولی با توجه به بحث خشکسالی چند ساله و فقر مراتع باید تعداد دام مراتع کاهش یابد و این مهم مستلزم تغییر نظام تولید در دام سبک است .
وی بیان کرد: بخشی از دام سبک باید در محیط بسته پرورش یابد و با علوفه دستی تعلیف شود، در این خصوص حتی اگر نیاز به کشت فراسرزمینی باشد، باید علوفه در خارج کشت شود و آن را وارد کرد و کمافی السابق این کار انجام می شده است .
وی در این نشست که محمدرضا امیرحسنخانی یکی از چهار نماینده خراسان جنوبی در مجلس شورای، مدیر و تعدادی از کارشناسان جهاد کشاورزی سرایان حضور داشتند، نسبت به راه اندازی مرکز پرورش بز سانن در روستای دو حصاران این شهرستان قول مساعد داد.
در نشست یاد شده که با هدف معرفی دام های جدید با ارزش افزوده بالا و سازگار با منطقه برگزار شد، ملاصالحی عنوان کرد : اصلاح نژاد دام یک وسیله است، هدف از فعالیت ما بازار مصرف است .
مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام کشور یادآور شد: اگر از ابتدای تولید به فکر بازار و اینکه چه محصولی با چه کیفیتی، با چه قیمتی و در چه بازه زمانی نیاز دارد، دچار خطا شدیم .
این مسئول عنوان کرد: نیاز بازار به محصول دامپروری، تغییرات اقلیمی منطقه مانند خشکسالی ، کمبود منابع آبی و کم آبی ، کمبود علوفه و تغییر طرز تفکر انسان ها ما را ملزم به تغییر رویه در موضوع دامپروری از شکل سنتی معیشتی به صنعتی اقتصادی کرده است، و این تغییر به معنای از دست دادن تجربه گذشتگان و نیاکان نیست.
وی در خصوص دامداری های نیمه صنعتی و روستایی بیان کرد: در واحدهای نیمه صنعتی و روستایی نیاز به تولید بالا نداریم، دامی باید در دامداری ها نگهداری شود که ماندگاری بالا، حساسیت کم ، و ضریب افت لاشه کم تری داشته باشد .
مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی با بیان اینکه یکی از طرحهای توسعه ای منطقه، پرورش بز شیری اصلاح نژاد شده است، یادآور شد: با انجام تلقیح طبیعی و عملیات تلقیح مصنوعی دام و استفاده از اسپرم منجمد می توانیم افزایش بهره وری و چندقلوزایی را در دام داشته باشیم .
ملاصالحی همچنین از دامداری منطقه دو حصاران سرایان بازدید کرد و قول مساعد داد تا در خصوص ایجاد مرکز دورگ گیری بز سانن در این منطقه همکاری کند .