خرید تضمینی ۶ هزار تن جو از کشاورزان خراسان جنوبی

خرید تضمینی ۶ هزار تن جو از کشاورزان خراسان جنوبی

به گزارش خبرشرق ،محمد عصاریان  مدیر شرکت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان  خراسان جنوبی قیمت هر کیلوگرم جوی تضمینی در استان را هزار و ۳۰ تومان اعلام کرد و گفت: تا کنون هزینه ۸۰ درصد جوی خریداری شده به حساب کشاورزان واریز شده است.

وی افزود: ۹ مرکز در بیرجند، قاین، سرایان، طبس، دستگردان طبس، سربیشه، نهبندان، فردوس و بشرویه آماده خرید تضمینی جو از کشاورزان است.
خرید تضمینی جو تا مهر در خراسان جنوبی ادامه دارد.