خرید تضمینی ۱۲۴ تن کلزا در سال زراعی جاری رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی :

خرید تضمینی ۱۲۴ تن کلزا در سال زراعی جاری

ولی پور مطلق بیشترین سطح زیر کشت کلزا را شهرستان نهبندان به میزان ۱۰۶ هکتار دانست و افزود: برای خرید تضمینی کلزا اقدامات تاکنون، ۳ مرکز و مباشر در استان بمنظور تسهیل روند تحویل محصول تولیدی کشاورزان تعیین شده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق ولی پور مطلق بیشترین سطح زیر کشت کلزا را شهرستان نهبندان به میزان ۱۰۶ هکتار دانست و افزود: برای خرید تضمینی کلزا اقدامات تاکنون، ۳ مرکز و مباشر در استان بمنظور تسهیل روند تحویل محصول تولیدی کشاورزان تعیین شده است.

وی به بازدیدهای مستمر از مراکز خرید و نظارت گسترده بر روند خرید کمی و کیفی کلزا اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا به کشاورزان در رابطه با تجهیزات در نظر گرفته شده برای خرید تضمینی کلزا اطلاع رسانی شده و اطلاعات کشاورزان نیز در سامانه های مربوطه جهت تسریع در روند پرداخت وجوه کلزا خریداری شده روزانه ثبت شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی میزان خرید تضمینی کلزا در دولت یازدهم را به ترتیب در سال های ۹۵-۹۴ و ۹۶-۹۵ معادل ۳/۱۱ و ۱۲۴ تن اعلام کرد و یادآور شد: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری(۹۶-۹۵) میزان خرید تضمینی کلزا نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد.

ولی پور با بیان این که میزان تولید و تحویل کلزا در شهرستان نهبندان نسبت به سایر شهرستانهای استان بیشتر می باشد اضافه کرد: با توجه به به نو پا بودن کشت کلزا در استان و وجود شرایط نه چندان مساعد اقلیمی برای تولید این محصول ، در سال جاری برش سطح زیر کشت این استان به نسبت سایر استانهای دارای شرایط مستعد کشت کلزا توسط دفتر دانه های روغنی وزارت تنها ۱۰۰۰ هکتار در نظر گرفته شده است.

به گفته وی قیمت خرید تضمینی کلزا در سال زراعی جاری ۲۷ هزار و ۸۳۰ ریال تعیین شده است که در صورت مدیریت مطلوب مزرعه و تولید اقتصادی درآمد مناسبی را در کنار اصلاح بافت خاک خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کاشت مکانیزه با استفاده از دستگاههای متناسب با نوع بافت خاک و آب و انجام عملیات آماده سازی و تسطیح مناسب اراضی منطبق بر اصول کشاورزی حفاظتی را از جمله نکات بسیار مهم در راستای دستیابی به تولید حداکثری در مزارع در هنگام کاشت دانست و بیان کرد: در هنگام داشت نیز با رعایت دقیق مدار آبیاری به منظور تامین نیاز آبی گیاه بویژه در مراحل حساس رشدی و نظارت و کنترل و در صورت نیاز مبارزه با عوامل خسارت زای طبیعی، آفات، بیماریها و علفهای هرز می توان به محصول پربارتری دست یافت.