خبرگزاری فارس مدعی “مهندس انتخابات در خراسان جنوبی شد”/ چون در خراسان جنوبی آقای رییسی رای اول را داشته پس ….. + تصویر

خبرگزاری فارس مدعی “مهندس انتخابات در خراسان جنوبی شد”/ چون در خراسان جنوبی آقای رییسی رای اول را داشته پس ….. + تصویر

خبرگزاری فارس مدعی شد چون در دو استان خراسان جنوبی و قم اکثریت مردم طرفدار آقای رییسی  هستند پس چون وزیر کشور گفته است که کمترین مشارکت مربوط به این دو استان است پس در انتخابات در این دواستان شائبه مهندسی انتخابات وجود دارد.

نکته مهم این است که این خبرگزاری میزان رای و جمعیت این دو استان را فراموش کرده است که به نسبت جمعیت کشور چقدر هستند.

عکس تحلیل خبرگزاری فارس: