خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی

خبرت خراب تر کرد جراحت جدایی

پایگاه خبری تحلیلی اخبارشرق ایران روح اله محمدی

🔷 راستش دروغ است اگر بگویم منتظر شنیدن خبر درگذشتش نبودم که چندین بار خبر آمد و تکذیب شد و آمد و تکذیب شد که دیروز با تماس یکی از دوستان خبرنگارم متوجه این اتفاق تلخ شدم.

🔷 شجریان درست زندگی کرد . با شرافت زندگی کرد ، چه زمانی که هم هنرهایش وارد سینما شدند و برای – فیلم فارسی – ها خواندند و چه دوره ای که همه خودشان را به مسئولین می چسباندند که پستی و مقامی دست و پا کنند.

شجریان موسیقی را به احترام پدر با تردید شروع کرد و پس از رضایت ایشان با قاطعیت ادامه دادند.
او برای موسیقی ایران چشم انداز مبارکی ترسیم کرد و تا آخرین دم قدمی از آن عدول نکرد.

🔷 شجریان همیشه سمت مردم ایستاد. چه زمانی که در اعتراض به اتفاق سینما رکس آبادان و کشتار میدان ژاله از رادیوی ملی شاهنشاهی استعفا داد و چه بعدها سال ۸۸ که مردم از حاکمیت گله مند بودند.
شجریان آدم باهوشی بود . او میدانست هنرش را باید به مردم زمانه اش اهدا کند تا حاکمان و قدرتمندان چند روزه .
او بی شک تاریخ خوانده بود و میدانست سرنوشت خنیاگران درباری و آوازه ی شرافتمندان مغضوب از دربار بعد از نشستن گرد غبار ایام هر کدام چه بازتابی دارند.

🔷 شجریان کلا زندگی پر فراز و نشیبی داشته و گمان کنم تلخ ترین روزهای عمرش همین دهه اخیر بوده باشد و امیدوارم اطرافیانش نگذاشته باشند افاضات برخی جوجه هنربندها و توهین یک عده کمی که برای اعتراض به نامگذاری خیابانی در تهران به اسم استاد شجریان تجمع کرده بودند و به او تهمت بی دینی و ملحدی زدند به گوشش رسیده باشد.

در دهر چو من یکی و آنهم کافر !؟!
پس در همه دهر یک مسلمان نبود

تهمت بی دینی و بی مذهبی به کسی که چند دهه مردم با شنیدن آوای آسمانی اش سفره افطارشان را انداخته بودند. جالب نیست؟!

🔷 از رسانه ملی چه بگویم که چیزی نگویم بهتر است.

🔷 برای شجریان همین بس است که تمام نخبگان ادبی و هنری فارسی زبان در سراسر جهان برایش پیام تسلیت فرستادند و در فراقش اندوهگین شدند.

🔷 شجریان محبوب همه بود و در قلب همه هست
حالا برخی به اقتضای میز و مسند حقیرشان دم فرو می بندند و ملاحظه ارتزاق چند روزه عمر را میکنند بحث جدیدی نیست و هماره در تاریخ مصداق دارد.
هوشنگ ابتهاج می گوید اگر حافظ زنده بود سرتاپای استاد شجریان را غرق در بوسه میکرد و شفیعی کدکنی او را حافظ زمانه میداند در موسیقی.

🔷 شجریان آوازخوان بی بدیل موسیقی فاخر سنتی ایران ، قاری ممتاز کشوری ، مبدع و مخترع سازهای مختلف ایرانی ، ممتاز نستعلیق نویسی ، آشپز درجه یک ، بنا و موزاییک کار ماهر ، نایب قهرمان مسابقات پرش سه گانه کشور و…. در یک کلام شاه مروارید دری و نادره ی روزگار ، با شرافت زیست و صدافسوس در ایام بدی از قطار زندگی پیاده شد وگرنه مردم دین یک عمر پایمردی و تلاشش را شایسته و بایسته ادا میکردند.

🔷 شجریان بلد بود طوری زندگی کند که صدا و سیما مراسم تشعیع و تدفینش را بصورت زنده تا پایان نشان دهد اما این دلخوشی های کوچک را برای اهلش واگذاشت و در عوض در قاب قلب همه ما جاودانه شد.

🔷 یک عده با آوردن نام شجریان در ایام انتخابات سبد رأیشان را پر کردند و شجریان ذره ای به آنها نزدیک هم نشد چرا که او مسیر اشتهارش را نه در خیابان پر زرق و برق فریبنده سیاست ، بلکه در اندیشیدن در هنر یافته بود.

.🔷 خوش بحال ما که در عصر استاد محمدرضا شجریان زندگی کردیم.
خوش بحال ما که منتظر آلبوم هایش می ماندیم و بارهای بار اولین نفرهای تاریخ بودیم که آهنگهایش را گوش میکردیم و لذت می بردیم.

🔷 نامت سپیده دمی ست که بر پیشانی آسمان میگذرد
متبرک باد نام تو
و ما همچنان دوره میکنیم
شب را
و روز را
هنوز را