حمایت شرکت پشتیبانی امور دام از تولید کنندگان دام وطیور استان؛

حمایت شرکت پشتیبانی امور دام از تولید کنندگان دام وطیور استان؛

مهندس عصاریان مدیر شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی در گفتگو با خبر شرق اعلام نمود: این شرکت  در جهت حمایت از صنعت طیور استان آماده توزیع ذرت و سویا به قیمت هر کدام به ترتیب ۷۲۰۰ و ۱۴۲۰۰ ریال با تسویه  نقدی به مرغداران محترم  می باشد. همچنین میزان ۳۵۰۰ تن جو بین عشایر و دامداران استان از قرار هر کیلو ۷۶۰۰ ریال درب انبارهای استان بصورت یک سوم نقد و دو سوم چهار ماهه توزیع گردیده که این امر موجب کنترل قیمت جو و باعث کاهش قیمت این نهاده در بازار و افزایش و تولید مواد پروتینی گردیده  است.

وی افزود : جهت رفاه حال شهروندان محترم مرغ منجمد داخلی از قرار هرکیلو گرم ۵۵۰۰۰ ریال در نما یشگاهای بهاره و مراکز عمده مصرف و تعاونیهای مصرف و … در سطح استان توسط شرکت پشتیبانی امور دام توزیع می گردد