حضور مردم همواره انقلاب اسلامی را در تمام عرصه ها بیمه کرده است. فرماندار بشرویه:

حضور مردم همواره انقلاب اسلامی را در تمام عرصه ها بیمه کرده است.

وی  با اشاره به کسب موفقیت های بزرگ دولت یازدهم  با توجه به همه فشارها و مشکلات داخلی و خارجی گفت: برخی افراد با نگاه بدبینی به خدمات و فعالیتهای دولت نگاه می کنند و نیز در حال حاضر با توجه به رونمایی رئیس جمهور محترم از منشور حقوق شهروندی،آن را به تبلیغات زود هنگام رئیس جمهور و دولت  ربط می دهند.
زمان زاده گفت: وظیفه دولت و مجموعه مسولین  خدمت رسانی به مردم تا آخرین لحظه خدمت قانونی خود است و اگر بنا باشد خدمات و فعالیتهای دولت در جهت خدمت رسانی به مردم را به امور تبلیغات زود هنگام ربط دهیم باید از هم اکنون تمام فعالیتهای دولت  متوقف شود.
وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی و ریاست جمهوری در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ گفت: نباید مجموعه خدمات مسولین در جهت خدمت رسانی و عمران و آبادانی را به تبلیغات زودهنگام ربط دهیم زیرا در این صورت مجموعه اقدامات شهرداری و شورای اسلامی که ذاتا وظیفه عمران و آبادانی در سطح شهرها را برعهده دارند باید از هم اکنون متوقف شود تا گمان تبلیغات زود هنگام برده نشود و این با ماهیت وظایف شهرداری و شوراهای اسلامی مغایرت دارد هر چند مردم آگاه هستند و قدردان خدمات و فعالیتهای مجموعه مسولین نظام انقلاب اسلامی می باشند.
فرماندارشهرستان بشرویه با بیان اینکه برخی حاضر نیستند موفقیتهای دولت به مردم بازگو شود،گفت: برخی افراد به هر ابزاری متوسل می شوند تا دولت تدبیر و امید را ناکارآمد جلوه کنند، در حالیکه  مردم آگاه و بیدار هستند.
وی ادامه داد:امیدواریم بتوانیم در جهت خدمت رسانی به مردم تا آخرین لحظه تلاش نماییم  تا فعالیتهای ما موجب رضایت خداوند و نیز مردم گردد.
فرماندار بشرویه در ادامه با اشاره به حماسه ۹ دی گفت: انقلاب اسلامی ما سراسر حماسه است  و یوم الله ۹ دی نیز روز استکبارستیزی و بصیرت افزایی است.
وی افزود: دراین روز  مردم با بصیرت در صحنه حاضر شدند و نشان دادند که پشتیبان نظام و رهبری هستند.
فرماندار بشرویه گفت: حضور مردم همواره انقلاب اسلامی را در تمام عرصه ها  بیمه نموده است و ما مسول هستیم در جهت خدمت رسانی به مردم تلاش نماییم.