حضور فرماندار خوسف در جمع عزاداران حسینی روستای معصوم اباد

حضور فرماندار خوسف در جمع عزاداران حسینی روستای معصوم اباد

مهندس شفیعی فرماندار و مهندس قلیزاده معاون سیاسی امنیتی فرماندارخوسف ظهر امروز تاسوعای حسینی در جمع عزاداران روستای معصوم آباد حضور یافت