حرکت بسیار زیبا و قابل تحسین ویدا ناصری عضو شورای شهر بیرجند

حرکت بسیار زیبا و قابل تحسین ویدا ناصری عضو شورای شهر بیرجند

حرکت بسیار زیبا و قابل تحسین ویدا ناصری عضو شورای شهر بیرجند که برای چندمین بار به سمت کسانی رفت که گرچه در جامعه امروزی به فراموشی سپرده شده اند اما بازهم بنده ای از بندگان خوب خدا هستند ویدا ناصری برای دومین بار بصورت خود جوش به جهت سرکشی به موسسه توانبخشی حضرت علی اکبر علیه السلام رفت و با مددجویان حاضردر مرکز دیدار و گفتگو کرد