حادثه در پرواز تهران- تبریز/ هواپیما با چند مصدوم به زمین نشست؛

حادثه در پرواز تهران- تبریز/ هواپیما با چند مصدوم به زمین نشست؛

این پرواز که ساعت ۲۰.۳۰ از تهران به مقصد تبریز در حال حرکت بود، در نزدیکی تبریز به دلیل تکان های شدید موجب وحشت مسافران شد. 🔹این در حالی است که هنگام فرود نیز تکان ها ادامه داشته و فرود ترسناک و غیر ایمن هواپیما، به علت عدم تسلط خلبان، موجب مصدومیت مهماندار و تعدادی از مسافران شده است. 🔸گفتنی است مسافران پس از رسیدن به زمین به شدت نسبت به نحوه کنترل و پرواز هواپیما اعتراض کرده اند