جهش چشمگیر خراسان‌جنوبی در پروژه‌های آبیاری تحت فشار؛

جهش چشمگیر خراسان‌جنوبی در پروژه‌های آبیاری تحت فشار؛

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه ‌ های نوین آبیاری از جهش چشمگیر خراسان‌جنوبی در پروژه‌های آبیاری تحت فشار خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خبر شرق، عباس زارع امروز یکم آبان جاری به منظور بررسی طرح سیستم‌های آبیاری نوین روستای شوکت ‌آباد بیرجند و بازدید ازپروژه‌های آبیاری شهر مود وحومه، وارد خراسان‌جنوبی شد.

مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه ‌ های نوین آبیاری گفت: خراسان‌جنوبی از توانمندی و پتانسیل‌های بالقوه‌ای دربخش کشاورزی برخوردار است.  زارع افزود: پروژه‌های آبیاری تحت فشار و سامانه‌های نوین آبیاری در این استان جهش بسیار خوبی داشته است.

وی اظهارکرد: طراحی سیستم های نوین آبیاری با رویکرد آبیاری میکرو، باعث افزایش بهره‌وری آب شده و در کاهش هزینه‌های اجرایی طرح و مصرف انرژی نقش بسزایی دارد . بازدید از پروژه‌ها و بررسی مسایل و مشکلات در پیش رو از برنامه‌ها امروز مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه ‌های نوین آبیاری است.