جمع آوری بیش از ۹۰۰ میلیون تومان در جشن عاطفه های سال گذشته مدیر کمیته امداد خراسان جنوبی خبر داد:

جمع آوری بیش از ۹۰۰ میلیون تومان در جشن عاطفه های سال گذشته

رضا سلم آبادی مدیر کمیته امداد خراسان جنوبی، در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرشرق خراسان جنوبی گفت:جشن عاطفه ها هر ساله به جهت جمع آوری کمک های مردمی برای تامین نیاز های دانش آموزان برای فصل مدارس اجرا می شود که کمیته امداد با جمع آوری کمک های مردمی، وسایل و ادوات مورد نیاز دانش آموزان بی بضاعت را برای تحصیل آنها فراهم می کند.

 

سلم آبادی در ادامه به کمک های جمع آوری شده در سال گذشته اشاره کرد و گفت:از آنجایی که یکی از اهداف مهم این جشن، کمک به هم نوع و درک شرایط سخت زندگی افراد بی بضاعت است و مردم خراسان جنوبی این مهم را بسیار خوب درک کرده اند،ۀ در سال گذشته ۹۱۵ میلیون تومان کمک های نقدی وغیر نقدی برای دانش آموزان بی بضاعت جمع آوری شد که سهم مدارس از این مبلغ ،۹۶ میلیون تومان بوده است.

 

مدیر کمیته امداد امام خمینی استان اظهار کرد: امسال جشن عاطفه ها در دو مرحله و در سه روز برگزار می شود که در روز ۲۳ شهریور کمک های مردمی در سطح شهر جمع آوری خواهد شد و در روز جمعه ۲۴ شهریور این جشن در مصلی های نماز جمعه سراسر استان برگزار و دانش آموزان ۸۸۷ مدرسه استان ، در روز ۱۸ مهر کمک های خود را به دانش آموزان بی بضاعت و نیازمند اهدا خواهند کرد.

 

وی افزود: یکی از اهداف این جشن، حذف کردن تفاوت های دانش آموزان در مدارس است و نباید یک دانش آموز کم بضاعت به دلیل نداشتن لوازم التحریر ، از تحصیل باز بماند و یا به همین دلیل در پیش روی  سایر دانش آموزانی که توانسته اند وسایل مورد نیاز خود را مهیا کنند ، خجالت زده شود .