جزئیات مدارک تحصیلی معلمان کشور/ ۱۲۴۶ معلم مدرک «دکتری» دارند؛

جزئیات مدارک تحصیلی معلمان کشور/ ۱۲۴۶ معلم مدرک «دکتری» دارند؛

ئیس مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جزئیات مدارک تحصیلی معلمان کشور، گفت: در کل مقاطع تحصیلی، ۱۲۴۶ معلم دارای مدرک دکتری هستند.

اسفندیار چهاربند رئیس مرکز برنامه‌ریزی و منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش  در خصوص «میزان تحصیلات معلمان کشور»، اظهار داشت: در دوره ابتدایی، ۷۶ نفر از معلمان دارای مدرک دکتری هستند، ۱۶ هزار و ۴۸۶ معلم مدرک فوق لیسانس دارند، ۱۶۲ هزار و ۵۲۷ معلم نیز فوق‌ دیپلم دارند؛ ضمن اینکه ۷۰ هزار و ۳۱ معلم نیز دارای مدرک دیپلم هستند و در مجموع ۲۶۵ هزار و ۸۴۳ معلم در مقطع ابتدایی فعالیت می‌کنند که میانگین سال‌های تحصیلات آنها ۱۵٫۳ است.
وی با اشاره به میزان‌ تحصیلات معلمان در دوره متوسطه اول، افزود: در این دوره ۱۹۲ معلم دارای مدرک دکتری، ۱۹ هزار و ۲۲۷ معلم دارای مدرک فوق لیسانس، ۱۰۱ هزار و ۴۷۱ معلم دارای مدرک لیسانس، ۱۸ هزار و ۹۳۵ معلم دارای مدرک فوق دیپلم و ۴۳۹ معلم دارای مدرک دیپلم هستند و در مجموع، جمع معلمان در این دوره ۱۴۰ هزار و ۲۶۴ نفر بوده که میانگین سنوات تحصیلات این دوره ۱۶ سال است.
چهاربند با اشاره به میزان تحصیلات معلمان در دوره متوسطه دوم، خاطرنشان کرد: در این دوره ۹۷۸ معلم مدرک دکتری دارند، ۴۶ هزار و ۴۱۱ معلم مدرک فوق لیسانس، ۹۱ هزار و ۶۸۳ معلم مدرک لیسانس، ۶ هزار و ۴۱۹ معلم فوق دیپلم و ۷۰۸ معلم نیز مدرک دیپلم دارند و در مجموع ۱۴۶ هزار و ۱۹۹ معلم در این دوره فعالیت می‌کنند که میانگین سنوات تحصیلی آنها ۱۶٫۶ است.